Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Xbowling Iron (Wo)man Final 2023

Xbowling Iron (Wo)man Final 2023

Zařazení turnaje

 • Turnaj je kategorie C a jedná se o jednorázový jednodenní finálový hrací den
 • Je určen nejlepším 32 ženám a mužům celkového celoročního věrnostního pořadí Xbowling Iron (Wo)man, případně dalším v pořadí, nebudou-li se moci původně postupující zúčastnit
 • Mazání drah probíhá před úvodní kvalifikační rundou a před semifinále
 • Během celého turnaje nejsou k dosaženým hrám připočítávány žádnému hráči pomocné handicapy
 • Hraje se americkým způsobem s devítkovým počítáním u žen i mužů, a to nedohazovaným způsobem
 • Zúčastnění se mohou domluvit na start v doplňkové kategorii dvojic, kde výkony dvojic budou součtem výkonů obou spoluhráčů
 • Každý z účastníků již při prezentaci obdrží drobnou pozornost

Časový harmonogram turnaje

 1. Kvalifikační runda:                          16:30
 2. Kvalifikační runda:                          18:00
 1. Semifinálové Play Off:                  19:30
 2. Semifinálové Play Off:                  20:15
 3. Semifinálové Play Off:                  21:00

Finále:21:45

Kvalifikace

 • Odehrány budou 4 hry americkým způsobem na páru drah dle výběru hráčů devítkovým počítáním a to tak, že ženám i mužům se bude počítat již 9 shozených kuželek jako strike, pořadí se určí podle součtu všech odehraných her
 • Hraje se ve dvou hráčích na dráze (čtyř na páru drah)
 • Do semifinále postupuje všech 32zúčastněných hráček a hráčů
 • Výběr drah a pořadí na dráze probíhá před zahájením turnaje při úvodní prezentaci, kdy právo výběru má dříve příchozí účastník

Semifinále

 • Hraje se jedno kolo Play Off na součet dvou her od nuly podle předchozího umístění, zde již jsou dráhy hráčkám a hráčům přiděleny dle pořadí po předchozích hrách (díky umístění po kvalifikaci)
 • Play Off bude probíhat duely hráčů skončivších po kvalifikaci posloupně na 1. a 32., 2. a 31. místě a tak dále s tím, že v prvním semifinále jako první nastupují nejvýše umístění proti nejníže a ve druhém druhá polovina
 • Nejlepších 8 z 16 vítězů duelů postupuje rovnou do finále
 • Třetí kolo Play Off je určeno pro duely osmi vítězných hráčů, avšak s nejmenším bodovým součtem proti hráčům naopak prohravším, ale naopak s největším součtem dvou her opět sestupně nejlepší proti nejméně úspěšnému
 • Vítězi tohoto K.O. Play Off postupují do finále rovněž

Finále

 • Do finále postupuje celkem 16 hráčů, z toho8hráčů – vítězů K. O. duelů ze 1. semifinále
 • Do finále postupuje podle součtu dvou her ze 3. semifinále i dalších 8hráčů, vítězů K. O. duelů
 • Hraje se od nuly na součet dvou her
 • Hraje se ve 2 hráčích na dráze (čtyřech na páru drah) americkým způsobem s devítkovým počítáním
 • Hráči si dle pořadí po semifinálesestupně od nejlepšího dráhy vybírají
 • O vítězi rozhodne nejvyšší dosažený součetdvou her, při rovnosti skóre vyšší pořadí určuje vyšší dosažený nához ve finále, případně druhý nejlepší anebo lepší umístění po kvalifikaci

Doplňková kategorie

 • V rámci turnaje bude probíhat i doplňková kategorie dvojic
 • Dvojice se nehrají, výsledkem dvojic je součet výkonů po semifinále dvou spoluhráčů, kteří se před startem turnaje domluví a budou se jim jejich výkony sčítat dohromady
 • Účast v žebříčku je potřeba nahlásit při prezentaci na turnaj či nejpozději před zahájením úvodní kvalifikační hry prvního ze spoluhráčů
 • Hráči nemusí spolu hrát na páru drah ani v téže kvalifikační, případně semifinálové rundě
 • Dvojice mohou být jakéhokoli složení, nepřipočítává se k výkonům žádný pomocný handicap
 • Oceněno bude nejlepších 5 párů pořadí

Ceny za umístění

 • Ocenění pro hráče na 1. místě –skleněný tematický pohár, 2000,- Kč + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 2. místě – pohár, 1500,- Kč + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 3. místě – pohár, 1000,- Kč + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 4. až 10. místě – věcné ceny
 • Ocenění nejvyššího náhozu – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepší ženy turnaje – pohár + věcná cena
 • Ocenění dvojice na 1. místě – poháry, 1000,- Kč + věcná cena
 • Ocenění dvojice na 2. místě – poháry, 500,- Kč + věcná cena
 • Ocenění dvojice na 3. místě – poháry + věcná cena
 • Ocenění dvojice na 4. až 5. místě – věcná cena
 • Ocenění každého maximálního výkonu 300 bodů – věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího do finále – věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího do 3. kola semifinále – věcná cena
 • Ocenění 5x po sobě jdoucích strike i opakovaně – sladká odměna

Bonus turnaje

 • Zůstane-li po 1. hodu hráčům na dohoz jakýkoli split (tzn. „parohy“) a ten je následně dohozen, má tento nárok na energetický nápoj

Xbowling Iron (Wo)man

 • Pořadí a výsledky budou vyhlášeny během tohoto turnaje a vítězi oceněni
 • Speciální věrnostní žebříček čítající veškeré účasti hráček a hráčů účastnivších se všech turnajů pořádaných na Xbowlingu Prosek Duo a Strašnice vyjma Proseckého Senior Cupu
 • Počítá se účast na turnajích, pouze při případné shodě v konečném pořadí je druhým ukazatelem bodový zisk
 • Ocenění pro 1. hráče – 3000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 2. hráče – 1600,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 3. hráče – 1000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 4. hráče – 600,- Kč
 • Ocenění pro 5. hráče – 400,- Kč
 • Ocenění pro 6. až 10. hráče – věcná cena

Ostatní

 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků
 • V prostorách herny, zejména u drah a rozběžiště je zapovězeno nejen kouření, ale i konzumace jídel.
 • Úprava rozběhů je možná pouze před započnutím úvodní hry kvalifikace, semifinále či finále a hráči si je mohou po konzultaci s kolegy na páru drah připravit sami

Obsazovačky turnajů