Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Velikonoční Xbowling Iron Special

Zařazení turnaje:

 • Turnaj je zařazen do kategorie A, výsledky jsou zapisovány do vizitek hráčů a započítávají se do sportovního žebříčku ČBA.
 • Výkony se zaznamenávají i do žebříčků bowlingových rekordů KLUB 250+ a KLUB 300.
 • Mazání drah probíhá před každou kvalifikační rundou a před semifinále i finále a hrát se bude na sportovním mazacím modelu, zveřejněným nejpozději týden před zahájením turnaje.
 • Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR Firo-Tour (aktuální výsledky najdete na stránkách www.bowlingweb.cz a www.czechbowling.cz).
 • Jedná se o jednorázový turnaj, je však započítáván do celkového pořadí věrnostního žebříčku Xbowling Iron (Wo)man a je dvojnásobně bodován.
 • Výsledky turnaje budou zveřejněny na stránkách www.xbowling.cz, www.czechbowling i www.bowlingweb.cz, průběžné budou na Facebookových stránkách Xbowlingu Prosek Duo.
 • Turnaj je sponzorován společnostmi Xbowling, ProShop Macek a Numismatika Třeboň a poskytnuty budou do losovaného i klasického pořadí bowlingové vybavení, příslušenství a jiné hodnotné i nebowlingové ceny, včetně voucherů na bowling, parkovné i finanční výhry.

Turnajové handicapy:

 • Handicapy platí beze změny po celé konání turnaje.
 • Ženám je ke každé hře připočítáváno +8 bodů
 • Juniorům do 16 let jsou ke každé hře připočítávány +4 body
 • Seniorům nad 60 let je ke každé hře připočítáváno +5 bod

Seniorům nad 70 let je ke každé hře připočítáváno +8 bodů

 • Výkonnostní handicapy jsou určovány podle sportovního případně turnajového žebříčku.

Nefiguruje-li hráč v žádném, bere se průměr z ČBA, případně ABL za uplynulou sezónu.

V opačném případě je hráči automaticky přidělen nejvyšší možný handicup a je zařazen do kategorie Small Iron Man.

 • Hráč s průměrem nad 195 bodů – hdp-4 body

Hráč s průměrem nad 180 bodů – hdp0 bodů

Hráč s průměrem nad 170 bodů – hdp+4 body

Hráč s průměrem nad 160 bodů – hdp+8 bodů

Hráč s průměrem nad 150 bodů – hdp+12 bodů

Hráč s průměrem pod 150 bodů – hdp+16 bodů

 • Handicupy se spolu sčítají

Kategorie:

 • Iron Man – průměr nad 185, 00 bodů
 • MiddleIron Man – průměr 155, 00 až 184, 99 bodů
 • Small Iron Man – průměr pod 154, 99
 • Iron Woman – bez rozdílu průměru
 • Old Iron Man – hráči nad 60 let (již dosáhnuvšího věku)

Časový harmonogram turnaje:

 1. Kvalifikační runda:                                          pátek27. října                    16:00
 2. Kvalifikační runda:                                         sobota28. října                 13:00
 3. Kvalifikační runda:                                         sobota 28. října                                15:00
 4. Kvalifikační runda:                                          neděle29. října                 11:00
 5. Kvalifikační runda:                                          neděle 29. října                                13:15
 6. Kvalifikační runda (1. hráč na dráze)       neděle 29. října                                15:30

(v případě vyššího zájmu budou přidány doplňkové kvalifikační rundy, případně rozšířena stávající)

1. Semifinále:neděle 29. října16:45

2. Semifinále:neděle 29. října17:30

Finále:neděle 29. října18:20

Systém turnaje:

kvalifikace

 • Každý hráč odehraje 6 her, a to americkým způsobem, na stejném páru drah.
 • Nejhorší odehraná hra se škrtá.
 • Výběr drah a pořadí na dráze si určuje hráč před zahájením turnaje při prezentaci, přednost mají dříve registrovaní hráči.
 • Vítěz každého kvalifikačníhodne má zajištěný přímý postup do finále.

semifinále

 • Do semifinále postupuje 32hráčů a to od 7. do 38. místa a jsou dle pořadí v kvalifikaci nasazeni na dráhy sestupně od první dráhy dále.
 • Dříve hrají výše umístění v po odehrání kvalifikace, tedy od 7. po 22. místo a poté do 23. po 38. místo.
 • Hrají se 3hry, a to americkým způsobem, na stejném páru drah.
 • K odehraným hrám se přičítá čtvrtá coby průměr z pěti započítávaných her kvalifikace.
 • Do finále postupuje 14 nejlepších hráčů podle pořadí.

finále

 • Do finále postupuje6 hráčů přímo – 5vítězů jednotlivých kvalifikačních dníplus nejlepší nevítězný hráč dne celkového pořadí kvalifikace.
 • Do finále postupuje rovněž dalších 14 nejlepších ze semifinále.
 • Do finále musí postoupit min. dva zástupci kategorie Small Iron Man i Iron Woman
 • Hraje se od nuly na součet 4 her, a to americkým způsobem, na stejném páru drah.
 • Dráhy pro finále si hráči volí sami, první si vybírají přímo postupující, poté postupující ze semifinále sestupně podle pořadí.
 • Při shodě výsledku o vítězi rozhoduje nižší pomocný handicup, vyšší jednotlivý nához, popř. pořadí po kvalifikaci.

Ceny za umístění:

 • Ocenění pro hráče na 1. místě:                                                1400,- Kč, pohár + věcné ceny  
 • Ocenění pro hráče na 2. místě:                                                900,- Kč, pohár + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 3. místě:                                                700,- Kč, pohár + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 4. – 5. místě:                                       poháry + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 6. - 10. místě:                                      věcné ceny
 • Ocenění pro vítěze kategorie Iron Man:                                             500,- Kč, pohár + věcná cena
 • Ocenění pro vítěze kategorie Middle Iron Man:                              400,- Kč, pohár + věcná cena
 • Ocenění pro vítěze kategorie Small Iron Man:                  300,- Kč, pohár + věcná cena
 • Ocenění pro vítěz kategorie Iron Woman:                          400,- Kč, pohár + věcná cena
 • Ocenění pro vítěze kategorie Old Iron Man:                      400,- Kč, pohár + věcná cena
 • Ocenění nejvyššího výkonu turnaje:                                    pohár + věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího z kvalifikace:                               věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího do semifinále:            věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího do finále:                      věcná cena

Bonus turnaje:

 • Slosování proběhne po dohrání kvalifikace.
 • Losuje se podle počtu startujících, výhercem se stávají hráči umístění na pozici čísla vylosovaného
 • Soutěží se o pět věcných a finančních cen.
 • Výherce musí být v době losování přítomen, jinak se losuje znovu a ztrácí tak na výhru nárok.

Xbowling Iron Tříkoruna:

 • Speciální bonus pro hráče, co se zúčastní všech třech vícedenních turnajů roku 2023.
 • Jedná se o Velikonoční Xbowling Iron Special (7. – 9. dubna), Cyrilometodějský Xbowling Iron Special (5. – 9. července) a Československý Xbowling Iron Special (27. – 29. října)..
 • Losuje se po skončení kvalifikace říjnového třetího turnaje o pět hodnotných cen.
 • Hlavní cenou jsou: 4000,- Kč, videokamera Sony HDR-CX240E a pákový kávovar Tchibo Lapressa.

Xbowling Iron (Wo)man:

 • Speciální věrnostní žebříček čítající veškeré účasti hráček a hráčů účastnivších se všech turnajů pořádaných na Xbowlingu Prosek Duo a Strašnice vyjma ProShop Senior Cupu.
 • Počítá se účast na turnajích, pouze při případné shodě v konečném pořadí je druhým ukazatelem bodový zisk.
 • Ocenění pro 1. hráče – 3000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 2. hráče – 1600,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 3. hráče – 1000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 4. hráče – 600,- Kč
 • Ocenění pro 5. hráče – 400,- Kč
 • Ocenění pro 6. až 10. hráče – věcná cena
 • V měsíci lednu 2023 proběhne (termín bude včas sdělen) finálový jednodenní bonusový turnaj pro 32 nejlepších celkového pořadí, rovněž zajímavě dotovaný.
 • Do žebříčku je tento turnaj započítáván dvojnásobně.

Iron Bonus Special:

 • Po kvalifikaci losovaný speciální finanční IRON BONUS SPECIAL, který pravidelně rotuje mezi turnaji hrající se na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice a Bowlingu Vojkov
 • Z jakéhokoli turnaje je do jeho obsahu vkládáno 20,- Kč za start hráče i opravného. Z turnajů vícedenních 30,- kč a turnaje dvojic za každou dvojici 2x 20,- Kč.
 • Losuje se generátorem náhodných čísel v rozmezí od 1 do 300 a pakliže někdo dosáhne výkonu taženého čísla, je výhercem bonusu.
 • Při vícero výhercích se cifra spravedlivě dělí.
 • Vybíráno je vždy pouze 2/3 obsahu měšce, zbytek je převáděn na následný nejbližší turnaj na zmiňovaných hernách.
 • V případě nevýhry aktuálně losované částky je na další turnaj převáděna suma celá.

Ostatní:

 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků.
 • V prostorách herny, zejména u drah a rozběžiště je zapovězeno nejen kouření, ale i konzumace jídel.
 • Úprava rozběhů je možná pouze před započnutím úvodní hry kvalifikace, semifinále či finále a hráči si je mohou po konzultaci s kolegy na páru drah připravit sami.

Obsazovačky turnajů