Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Prosecký Iron Special

Zařazení turnaje:

 • Turnaj je zařazen do kategorie B, výsledky jsou zapisovány do vizitek hráčů a započítávají se do turnajového žebříčku ČBA.
 • Mazání drah probíhá před první kvalifikační rundou a před semifinále a hrát se bude na místním house mazacím modelu dle přiloženého grafu.
 • Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR Firo-Tour (aktuální výsledky najdete na stránkách www.bowlingweb.cz a www.czechbowling.cz).
 • Jedná se o jednorázový turnaj, je však započítáván do celkového pořadí věrnostního žebříčku Xbowling Iron (Wo)mana je dvojnásobně bodován.
 • Průběžné výsledky turnaje budou zveřejněny na Facebookových stránkách i webových www.iron-special.cz.

Turnajové handicapy:

 • Handicapy platí beze změny po celé konání turnaje.
 • Ženám je ke každé hře připočítáváno +8 bodů
 • Juniorům do 16 let jsou ke každé hře připočítávány +4 body
 • Seniorům nad 60 let je ke každé hře připočítáváno +5 bod

Seniorům nad 70 let je ke každé hře připočítáváno +8 bodů

 • Výkonnostní handicapy jsou určovány podle turnajového případně sportovního žebříčku.

Nefiguruje-li hráč v žádném, bere se průměr z ČBA, případně ABL za uplynulou sezónu.

V opačném případě je hráči automaticky přidělen nejvyšší možný handicup a je zařazen do kategorie Small Iron Man.

 • Hráč s průměrem nad 190 bodů – hdp      -4 body

Hráč s průměrem nad 180 bodů – hdp0 bodů

Hráč s průměrem nad 170 bodů – hdp+4 body

Hráč s průměrem nad 160 bodů – hdp+8 bodů

Hráč s průměrem nad 150 bodů – hdp+12 bodů

Hráč s průměrem pod 150 bodů – hdp+16 bodů

 • Handicupy se spolu sčítají

Kategorie:

 • Iron Man – průměr nad 185, 00 bodů
 • Middle Iron Man – průměr 155, 00 až 184, 99 bodů
 • Small Iron Man – průměr pod 154, 99
 • Iron Woman – bez rozdílu průměru
 • Old Iron Man – hráči nad 60 let (již dosáhnuvšího)

Časový harmonogram turnaje:

 1. Kvalifikační runda:                                         sobota                  11:00
 2. Kvalifikační runda:                                         sobota                 13:00
 3. Kvalifikační runda:                                         sobota                 15:00
 4. Kvalifikační runda:                                         neděle                 11:00
 5. Kvalifikační runda:                                         neděle                 13:00

1. Semifinále:neděle15:00

2. Semifinále:neděle15:45

Finále:neděle16:30

Systém turnaje:

kvalifikace

 • Každý hráč odehraje 4 hry, a to klasickým způsobem, na stejném páru drah.
 • Po dvou hrách se hráči vymění na páru drah (podavači).
 • Výběr drah a pořadí na dráze si určuje hráč před zahájením turnaje při prezentaci, přednost mají dříve registrovaní hráči.
 • Vítěz každého kvalifikačního dne má zajištěný přímý postup do finále, spolu s nimi postupuje přímo ještě nejlepší nevítězný hráč hracího dne podle celkového kvalifikačního pořadí

semifinále

 • Do semifinále postupuje 32hráčů a to od 4. do 35. místa a jsou dle pořadí v kvalifikaci nasazeni na dráhy sestupně od první dráhy dále.
 • Dříve hrají výše umístění v po odehrání kvalifikace, tedy od 4. po 19. místo a poté do 20. po 35. místo.
 • Hrají se 2 hry od nuly včetně pomocných handicapů, a to klasickým způsobem, na stejném páru drah.
 • Do finále postupuje 13 nejlepších hráčů podle pořadí.
 • Do semifinále jsou hráči na dráhy sestupně nasazováni podle pořadí kvalifikace.

finále

 • Do finále postupují 3 hráči přímo – 2 vítězi jednotlivých kvalifikačních dní plus nejlepší nevítězný hráč dne celkového pořadí kvalifikace.
 • Do finále postupuje rovněž dalších 13 nejlepších ze semifinále.
 • Hraje se od nuly na součet 2 her včetně pomocných handicapů, a to klasickým způsobem, na stejném páru drah.
 • K těmto hrám je přičítána hra třetí coby celodenní turnajový průměr ze všech odehraných her.
 • Dráhy pro finále si hráči volí sami, první si vybírají přímo postupující, poté postupující ze semifinále sestupně podle pořadí.
 • Při shodě výsledku o vítězi rozhoduje nižší pomocný handicap, vyšší jednotlivý nához, popř. pořadí po kvalifikaci.

Ceny za umístění:

 • Ocenění pro hráče na 1. místě:                                                poukaz na 2000,- Kč, pohár + věcné ceny           
 • Ocenění pro hráče na 2. místě:                                                poukaz na 1000,- Kč, pohár + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 3. místě:                                                poukaz na 600,- Kč, pohár + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 4. – 8. místě:                                       věcné ceny
 • Ocenění pro vítěze kategorie Iron Man:                                             poukaz na startovné ve výši 300,- Kč, věcná cena
 • Ocenění pro vítěze kategorie Middle Iron Man:                              poukaz na startovné ve výši 300,- Kč, věcná cena
 • Ocenění pro vítěze kategorie Small Iron Man:                  poukaz na startovné ve výši 300,- Kč, věcná cena
 • Ocenění pro vítěz kategorie Iron Woman:                          poukaz na startovné ve výši 300,- Kč, věcná cena
 • Ocenění pro vítěze kategorie Old Iron Man:                      poukaz na startovné ve výši 300,- Kč, věcná cena
 • Ocenění nejvyššího výkonu turnaje:                                    pohár + věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího z kvalifikace:                               věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího ze semifinále:             věcná cena
 • Ocenění vítězů hracích dní:                                                       věcná cena
 • Ocenění vítěze kvalifikace:                                                        pohár + věcná cena

Xbowling Iron (Wo)man:

 • Speciální věrnostní žebříček čítající veškeré účasti hráček a hráčů účastnivších se všech turnajů pořádaných na Xbowlingu Prosek Duo a Strašnice vyjma ProShop Senior Cupu.
 • Počítá se účast na turnajích, pouze při případné shodě v konečném pořadí je druhým ukazatelem bodový zisk.
 • Ocenění pro 1. hráče – 5000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 2. hráče – 3000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 3. hráče – 1500,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 4. hráče – 900,- Kč
 • Ocenění pro 5. hráče – 600,- Kč
 • Ocenění pro 6. až 10. hráče – věcná cena
 • V měsíci lednu 2025proběhne (termín bude včas sdělen) finálový jednodenní bonusový turnaj pro 32 nejlepších celkového pořadí, rovněž zajímavě dotovaný.
 • Do žebříčku je tento turnaj započítáván dvojnásobně.

Iron Bonus Special:

 • Po kvalifikaci losovanýspeciální finančníIRON BONUS SPECIAL, který pravidelně rotuje mezi turnaji hrající se na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice a Bowlingu Vojkov
 • Z jakéhokoli turnaje je do jeho obsahu vkládáno 20,- Kč za start hráče i opravného. Z turnajů vícedenních 30,- kč a turnaje dvojic za každou dvojici 2x 20,- Kč.
 • Losuje se generátorem náhodných čísel v rozmezí od 1 do 300 a pakliže někdo dosáhne výkonu taženého čísla, je výhercem bonusu.
 • Při vícero výhercích se cifra spravedlivě dělí.
 • Vybíráno je vždy pouze 2/3 obsahu měšce, zbytek je převáděn na následný nejbližší turnaj na zmiňovaných hernách.
 • V případě nevýhry aktuálně losované částky je na další turnaj převáděna suma celá.

Fidelity Iron Bonus

 • Jedná se o věrnostní celoroční žebříček, čítající účast na všech čtyřech vícedenních turnajových sérií kategorie B, hraných pod hlavičkou IRON SPECIAL.
 • Konkrétně se jedná o Prosecký Iron Special, Strašnický Iron Special, Žižkovský Iron Special a Vojkovský Iron Special.
 • Během roku se každý turnaj hraje čtyřikrát, a to jedenkrát za čtvrt roku.
 • V hodnocení pořadí je prvotním ukazatelem počet startů, až při shodě rozhoduje počet bodů získaných v součtu všech odehraných turnajů.
 • Do žebříčku se počítají všech 16 turnajů v kalendářním roce a vyhlášení proběhne na prvním turnaji v roce 2025.
 • Oceňuje se první desítka celkového pořadí žebříčku a to následovně:

Ocenění pro hráče na 1. místě:                 poukaz na 8000,- Kč, skleněný pohár, věcné ceny

Ocenění pro hráče na 2. místě:                 poukaz na 3500,- Kč, pohár, věcné ceny

Ocenění pro hráče na 3. místě:                 poukaz na 2500,- Kč, pohár, věcné ceny

Ocenění pro hráče na 4. místě:                 poukaz na 1200,- Kč, věcné ceny

Ocenění pro hráče na 5. místě:                                poukaz na 800,- Kč, věcné ceny

Ocenění pro hráče na 6. – 10. místě:      poukaz na start zdarma, věcné ceny

 • Nadto proběhne druhé celoroční slosování o pět hodnotných cen.
 • Losuje se ze všech účastníků, byť jediného ze zmíněných turnajů.
 • Ceny budou taktéž losovány na prvním následném turnaji nového roku a mezi hráče se rozdělí:
  • Mobilní telefon Samsung
  • Auto navigace TOM TOM
  • Reaktivní bowlingová koule
  • Poukaz na bowlingové zboží v hodnotě 3000,- Kč
  • Poukaz na finanční prémii v hodnotě 2000,- Kč

Ostatní:

 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků.
 • V prostorách herny, zejména u drah a rozběžiště je zapovězeno nejen kouření, ale i konzumace jídel.
 • Úprava rozběhů je možná pouze před započnutím úvodní hry kvalifikace, semifinále či finále a hráči si je mohou po konzultaci s kolegy na páru drah připravit sami

Obsazovačky turnajů