Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Prosecká Xbowling Desítka

Pravidla turnaje - Prosecká Xbowling Desítka

Zařazení turnaje

 • Turnaj je kategorie B
 • Mazání drah probíhá před úvodní kvalifikační rundou a před finále
 • Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR Firo-Tour (aktuální výsledky najdete na stránkách www.bowlingweb.cz a www.czechbowling.cz)
 • Výsledky turnajové série budou nadto zveřejněny na stránce Xbowlingu Prosek Duo www.xbowling.cz

Turnaj jednotlivců

Časový harmonogram turnaje

 1. Kvalifikační runda :                         17:00
 2. Kvalifikační runda :                         18:30

Finále :20:15

Kvalifikace

 • Odehrány budou 4 hry americkým způsobem na předem zvolenémpáru drah, pořadí se určí podle součtu všech odehraných her
 • Hraje se ve dvou hráčích na dráze
 • Do finále postupuje 16 nejlepších hráček a hráčů, zde si hráči volí dráhy podle umístění v kvalifikaci, kdy právo dřívější volby má výše umístěná hráčka či hráč
 • Výběr drah a pořadí na dráze probíhá před zahájením turnaje při úvodní prezentaci, kdy právo výběru má dříve příchozí účastník

Finále

 • Do finále postupuje celkem 16 hráčů, hraje se znovu od nuly na součet tří her
 • Hraje se ve 2 hráčích na páru drah americkým způsobem
 • O vítězi rozhodne nejvyšší dosažený součet, při rovnosti skóre nižší pomocný handicup, popř. vyšší nejvyšší dosažený nához anebo pořadí určuje lepší umístění po kvalifikaci

Handicap

 • Ženy dle vzoru ABL ke každé hře +8 bodů
 • Junioři do 14 let dle vzoru ABL ke každé hře +4 body
 • Senioři nad 65 let ke každé hře +6 bodů
 • Výkonnostní : dle průměru sportovního, ev. turnajového pod 175 bodů +4 body ke každé hře

   pod 150 bodů +8 bodů ke každé hře

 • Pomocné i výkonnostní handicapy platí po celou dobu konání turnaje a jsou po celý ročník neměnné

Ceny za umístění

 • Ocenění pro nejlepších 8 jednotlivců – poháry + věcné ceny
 • Ocenění nejvyššího náhozu – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepší ženy turnaje – pohár + věcná cena

 • Bonus turnaje
 • Slosování proběhne po kvalifikaci pro 3 hráče o finanční ohodnocení v poměru 50%, 30% a 20%
 • Výše finanční ceny je závislá na počtu startujících, z každého startu hráče je odkládáno 50,- Kč

Ostatní

 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků

Obsazovačky turnajů