Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Prosecká ProShop Desítka

Pravidla turnaje - Prosecká ProShop Desítka

Zařazení turnaje

 • Turnaj je kategorie A
 • Mazání drah probíhá před každou kvalifikační rundou a před finále
 • Každý turnaj bude mazán jiným mazacím modelem, typ bude včas oznámen (střídat se bude hause, krátké a sportovní mazání)
 • Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR Firo-Tour (aktuální výsledky najdete na stránkách www.bowlingweb.cz a www.czechbowling.cz)
 • Výsledky turnajové série budou nadto zveřejněny na stránkách Xbowlingu Prosek Duo
 • Turnaj je sponzorován společností Popo a Bowling ProShop Macek a obě poskytnou do losovaného i klasického pořadí bowlingové vybavení, příslušenství, elektroniku a jiné hodnotné ceny, včetně voucherů a finančních výher

Turnaj jednotlivců

Časový harmonogram turnaje

 1. Kvalifikační runda:                          18:00
 2. Kvalifikační runda:                          19:30

Semifinálové Desperáto21:00

Finále:21:20

Kvalifikace

 • Odehrány budou 5 her americkým způsobem na předem zvolenémpáru drah, pořadí se určí podle součtu všech odehraných her
 • Hraje se ve dvou hráčích na dráze
 • Do finále postupuje 13 nejlepších hráček a hráčů, zde si hráči volí dráhy podle umístění v kvalifikaci, kdy právo dřívější volby má výše umístěná hráčka či hráč
 • Dalších 8 hráčů podle pořadí po kvalifikaci (14. až 21. místě) odehraje po jednom hráči na dráze americkým způsobem jednu hru, tzv. Desperátoa tři nejlepší podle pořadí postupují také do finále
 • Jediné Desperáto se hraje bez pomocných handicupů, rozhoduje pouze výkon hráče
 • Hráči jsou na dráhy umístěn podle pořadí z kvalifikace sestupně, dráhy si nevolí
 • Výběr drah a pořadí na dráze probíhá před zahájením turnaje při úvodní prezentaci, kdy právo výběru má dříve příchozí účastník

Finále

 • Do finále postupuje celkem 16 hráčů, 13 nejlepších z kvalifikace a tři ze semifinálového Desperáta
 • Hraje se znovu od nuly na součet tří her včetně handicupů
 • Hraje se ve 2 hráčích na páru drah americkým způsobem
 • O vítězi rozhodne nejvyšší dosažený součet, při rovnosti skóre nižší pomocný handicup, popř. vyšší nejvyšší dosažený nához anebo pořadí určuje lepší umístění po kvalifikaci

Handicap

 • Ženy dle vzoru ABL ke každé hře +8 bodů
 • Junioři do 14 let dle vzoru ABL ke každé hře +4 body
 • Senioři nad 65 let ke každé hře +6 bodů
 • Výkonnostní: dle průměru sportovního, ev. turnajového pod 180 bodů +4 body ke každé hře

   pod 165 bodů +8 bodů ke každé hře

   pod 150 bodů   +12 bodů ke každé hře

 • Pomocné i výkonnostní handicapy platí po celou dobu konání turnaje a jsou po celý ročník neměnné

Ceny za umístění

 • Ocenění pro nejlepších 3 jednotlivce – poháry + věcné ceny
 • Ocenění pro nejlepší jednotlivce na 4. až 8. místě – věcné ceny
 • Ocenění nejvyššího náhozu – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepší ženy turnaje – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepšího hráče kategorie pod 165 – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepšího hráče kategorie pod 150 – pohár + věcná cena

Celkové celoroční pořadí

 • Po skončení série se bude vyhlašovat samostatné celoroční pořadí turnaje, kam se započítává 7 nejlepších dosažených výsledků
 • Při vícero startech se ty nižší škrtají – nezapočítávají
 • Oceňovat se bude 10 nejlepších hráčů celkového ročního pořadí bez rozdílu pohlaví
 • Vyhlášení proběhne na prosincovém turnaji, jenž se do celkového pořadí roku 2023 již nezapočítává, ovšem bude započítáván do celoročního pořadí roku 2024
 • Ocenění hráče na 1. místě – putovní pohár, pohár, věcné ceny, 1000,- Kč
 • Ocenění hráče na 2. místě – pohár, věcné ceny, 600,- Kč
 • Ocenění hráče na 3. místě – pohár, věcné ceny, 400,- Kč
 • Ocenění hráče na 4. až 6. místě – pohár, věcné ceny
 • Ocenění hráče na 7. až 10. místě – věcné ceny

Xbowling Iron (Wo)man

 • Speciální věrnostní žebříček čítající veškeré účasti hráček a hráčů účastnivších se všech turnajů pořádaných na Xbowlingu Prosek Duo a Strašnice vyjma Proseckého Senior Cupu
 • Počítá se účast na turnajích, pouze při případné shodě v konečném pořadí je druhým ukazatelem bodový zisk
 • Ocenění pro 1. hráče – 3000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 2. hráče – 1600,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 3. hráče – 1000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 4. hráče – 600,- Kč
 • Ocenění pro 5. hráče – 400,- Kč
 • Ocenění pro 6. až 10. hráče – věcná cena

Ostatní

 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků
 • V prostorách herny, zejména u drah a rozběžiště je zapovězeno nejen kouření, ale i konzumace jídel.
 • Úprava rozběhů je možná pouze před započnutím úvodní hry kvalifikace, semifinále či finále a hráči si je mohou po konzultaci s kolegy na páru drah připravit sami.

Obsazovačky turnajů