Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Prosecká Iron Devítka

Zařazení turnaje

 • Turnaj je kategorie C
 • Mazání drah probíhá před úvodní kvalifikační rundou a před semifinále
 • Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR Firo – Tour (aktuální výsledky najdete na stránkách www.bowlingweb.cz a www.czechbowling.cz)
 • Během celého turnaje nejsou k dosaženým hrám připočítávány žádnému hráči pomocné handicapy
 • Výsledky turnajové série budou nadto zveřejněny na stránkách Xbowlingu Prosek Duo a www.iron-special.cz

Časový harmonogram turnaje

 1. Kvalifikační runda:                          16:00
 2. Kvalifikační runda:                          17:00
 3. Kvalifikační runda:                          18:15
 4. Kvalifikační runda:                          19:30
 1. Semifinálové Play Off:                  20:55
 2. Semifinálové Play Off:                  21:20

Finále:21:35

Kvalifikace

 • Odehrány budou 4 hry klasickým způsobem na jedné dráze a to tak, že ženám i mužům se bude počítat již 9 shozených kuželek jako strike, pořadí se určí podle součtu všech odehraných her
 • Hraje se ve dvou hráčích na dráze
 • Do semifinále postupuje 26 nejlepších hráček a hráčů a to tak, že nejlepší dva hráči mají zajištěný přímý postup do finále s právem se postupu zříct
 • Výběr drah a pořadí na dráze probíhá před zahájením turnaje při úvodní prezentaci, kdy právo výběru má dříve příchozí účastník

Semifinále

 • Hraje se jedno kolo Play Off na součet dvou her od nuly podle předchozího umístění, zde již jsou dráhy hráčkám a hráčům přiděleny dle pořadí po předchozích hrách (díky umístění po kvalifikaci)
 • Play Off bude probíhat duely hráčů skončivších po kvalifikaci posloupně na 3. a 26., 4. a 25. místě a tak dále
 • Nejprve odehraje podle pořadí po kvalifikaci v prvním semifinále osm dvojic, každá na tíže dráze, ve druhém čtveřice, a to na témže páru drah

Finále

 • Do finále postupují přímo 2 nejlepší hráči po kvalifikaci a12hráčů – vítězů K. O. duelů ze semifinále
 • Do finále postupují podle součtu dvou her ze semifinále i 2 nejlepší poražení z K. O. duelů
 • Hraje se od nuly na součet tří her, z nichž dvě hry jsou odehrány a k nim přičtena třetí coby celodenní průměr her hráče (kvalifikační i semifinálové, pouze u přímo postupujících pouze kvalifikační)
 • Hraje se ve 2 hráčích na dráze, kterou si hráč dle pořadí vybere
 • O vítězi rozhodne nejvyšší dosažený součetvšech tří her (dvou odehraných a třetí průměrové)
 • Při rovnosti skóre vyšší pořadí určuje vyšší dosažený nához ve finále, případně druhý nejlepší anebo lepší umístění po kvalifikaci

Ceny za umístění

 • Ocenění pro nejlepších 3 jednotlivce – poháry + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 4. až 8. místě – věcné ceny
 • Ocenění nejvyššího náhozu – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepší ženy turnaje – pohár + věcná cena
 • Ocenění každého maximálního výkonu 300 bodů – věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího do finále – věcná cena
 • Ocenění 5x po sobě jdoucích strike i opakovaně – sladká odměna

Bonus turnaje

 • Mezi kuželky každé dráhy je vložena jedna červené barvy
 • Při jejím postavení na pozici 1. kuželky a následném shozením hráčem hodnoty STRIKE je ten oceněn energetickým nápojem
 • Při dosažení pěti devítkových i klasických, po sobě jdoucím STRIKE je autor oceněn sladkou odměnou

Iron Bonus Special:

 • Po kvalifikaci losovaný speciální finanční IRON BONUS SPECIAL, který pravidelně rotuje mezi turnaji hrající se na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice a Bowlingu Vojkov
 • Z jakéhokoli turnaje je do jeho obsahu vkládáno 20,- Kč za start hráče i opravného. Z turnajů vícedenních 30,- kč a turnaje dvojic za každou dvojici 2x 20,- Kč.
 • Losuje se generátorem náhodných čísel v rozmezí od 1 do 300 a pakliže někdo dosáhne výkonu taženého čísla, je výhercem bonusu.
 • Při vícero výhercích se cifra spravedlivě dělí.
 • Vybíráno je vždy pouze 2/3 obsahu měšce, zbytek je převáděn na následný nejbližší turnaj na zmiňovaných hernách.
 • V případě nevýhry aktuálně losované částky je na další turnaj převáděna suma celá.

Celkové celoroční pořadí

 • Po skončení série se bude vyhlašovat samostatné celoroční pořadí turnaje, kam se započítává 7 nejlepších dosažených výsledků
 • Při vícero startech se ty nižší škrtají – nezapočítávají
 • Oceňovat se bude 10 nejlepších hráčů celkového ročního pořadí bez rozdílu pohlaví
 • Vyhlášení proběhne na úvodním turnaji dalšího ročníku, tedy lednového 2025
 • Ocenění hráče na 1. místě – putovní pohár, pohár, věcné ceny, 2000,- Kč
 • Ocenění hráče na 2. místě – pohár, věcné ceny, 1200,- Kč
 • Ocenění hráče na 3. místě – pohár, věcné ceny, 800,- Kč
 • Ocenění hráče na 4. až 6. místě – pohár, věcné ceny
 • Ocenění hráče na 7. až 10. místě – věcné ceny

Xbowling Iron (Wo)man

 • Speciální věrnostní žebříček čítající veškeré účasti hráček a hráčů účastnivších se všech turnajů pořádaných na Xbowlingu Prosek Duo a Strašnice vyjma Proseckého Iron Seniora.
 • Počítá se účast na turnajích, pouze při případné shodě v konečném pořadí je druhým ukazatelem bodový zisk.
 • Ocenění pro 1. hráče – 5000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 2. hráče – 3000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 3. hráče – 1500,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 4. hráče – 900,- Kč
 • Ocenění pro 5. hráče – 600,- Kč
 • Ocenění pro 6. až 10. hráče – věcná cena
 • V měsíci lednu 2025 proběhne (termín bude včas sdělen) finálový jednodenní bonusový turnaj pro 32 nejlepších celkového pořadí, rovněž zajímavě dotovaný.
 • Do žebříčku je tento turnaj započítáván dvojnásobně.

Iron Bonus Special:

 • Po kvalifikaci losovaný speciální finanční IRON BONUS SPECIAL, který pravidelně rotuje mezi turnaji hrající se na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice a Bowlingu Vojkov
 • Z jakéhokoli turnaje je do jeho obsahu vkládáno 20,- Kč za start hráče i opravného. Z turnajů vícedenních 30,- kč a turnaje dvojic za každou dvojici 2x 20,- Kč.
 • Losuje se generátorem náhodných čísel v rozmezí od 1 do 300 a pakliže někdo dosáhne výkonu taženého čísla, je výhercem bonusu.
 • Při vícero výhercích se cifra spravedlivě dělí.
 • Vybíráno je vždy pouze 2/3 obsahu měšce, zbytek je převáděn na následný nejbližší turnaj na zmiňovaných hernách.
 • V případě nevýhry aktuálně losované částky je na další turnaj převáděna suma celá.

Iron Devítková Tour 2024

 • Speciální žebříček čítající účasti na pěti Devítkových turnajích na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice, Bowlingu Vojkov, Bowling & Billiardu Dejvice a Bowlingu Radava
 • Každá z heren má svůj samostatně hodnocený jak turnaj, tak celoroční žebříček a každý z turnajů se hraje 1x měsíčně, tzn. 12x během celého kalendářního roku
 • Účasti na turnajích jsou evidovány do společného žebříčku, kde hráči mohou získat hodnotné ceny
 • Nejlepších 10 hráček a hráčů celoročního pořadí s největším počtem účastí (při shodě rozhoduje bodový součet z jednotlivých turnajů) si mezi sebe rozdělí 30 000,- Kč a to klíčem: 10 000,- Kč, 7000,- Kč, 5000,- Kč, 3000,- Kč, 2000,- Kč, 1000,- Kč, 800,- Kč, 500,- Kč, 400,- Kč a 300,- Kč
 • Každý z účastníků, který se zúčastní minimálně pěti turnajů všech sérií bude nadto zařazen do slosování o věcné ceny v celkové hodnotě 30 000,- Kč, kde nejhodnotnějšími jsou televizor, mobilní telefon a bowlingové vybavení dle vlastního výběru v hodnotě 5000,- kč

Ostatní

 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků
 • V prostorách herny, zejména u drah a rozběžiště je zapovězeno nejen kouření, ale i konzumace jídel.
 • Úprava rozběhů je možná pouze před započnutím úvodní hry kvalifikace, semifinále či finále a hráči si je mohou po konzultaci s kolegy na páru drah připravit sami.

Obsazovačky turnajů