Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Historie bowlingu

V současné době je v České republice velice masově rozšířený sport nebo lépe řečeno zábava či druh aktivního odpočinku – bowling. Je to hra velice podobná klasickým kuželkám, které v českých zemích byly vždy velice populární. Rozdílů je však více.

  1. Počet a velikost kuželek – u bowlingu je jich deset (postaveny jsou do trojúhelníku špičkou proti hráči) výška 380 mm, hmotnost 1 305g  – 1 640g. U kuželek je jich devět (postavení je kosočtvercové) výška 400 mm, hmotnost 1 700g – 1 850g.
  2. Koule – bowlingová koule je o dost větší než kuželková. Má 3 otvory (1 na palec, 1 na prsteníček a 1 na prostředníček), průměr koule je 218 mm, hmotnosti koulí jsou uváděny v librách – 6 – 16 (1 libra = 454g). Kuželková koule má průměr 140 mm – 160 mm, hmotnosti 2,80 kg – 2,90 kg.
  3. Počítání shozených kuželek – v bowlingu získáváte bonusové body za shození všech kuželek, v kuželkách se počítá jen to, co opravdu spadne.
  4. Způsob hodu koule – u bowlingu se opravdu může koule „odhodit“, naopak u kuželek se musí položit. To je samozřejmě náročnější a především namáhavější. I proto je bowling zábavou, kterou může provozovat desetileté dítě i důchodce. Na věku prostě nezáleží.
  5. Délky drah – bowlingová dráha měří od přešlapové čáry po kuželku č.1 18,29 m, kuželkářská dráha – 19,50 m.
  6. Způsob hraní – v bowlingu se hráči střídají po jednom nebo dvou hodech, tím pádem má hra daleko větší spád a napětí, protože hráči mohou okamžitě porovnat své výsledky s ostatními. V kuželkách hraje na dráze jen jeden hráč tak dlouho, dokud neodhází stanovený počet hodů (25, 50 i více).

Rozdílů mez bowlingem a kuželkami je samozřejmě víc, ale důležité je, že princip zůstává podobný – shodit koulí co nejvíce kuželek.

Ono není divu, že jsou si obě hry tak podobné. Mají totiž stejný historický základ. Jak je „koulení“ staré a kde vzniklo, o tom se vedou polemiky. Faktem je, že předměty připomínající kouli a kuželky byly nalezeny v jedné hrobce v Egyptě a pochází z doby 3200 let před Kristem! Již Staří Polynésané hráli dnešním způsobem na drahách dlouhých 60 stop. Další zmínky o shazování kuželek jsou ze čtvrtého století našeho letopočtu z území dnešního Německa. Bowling byl součástí náboženského obřadu. O těch, kterým se podařilo srazit kuželky, se říkalo, že mají dobrou povahu. Ti, kteří se nestrefili, museli učinit pokání. Dokonce i Martin Luther hrál bowling  

Větší pozornosti se této zábavě dostalo až v Anglii v roce 1366, za vlády krále Edwarda III. Odtud se tato hra rozšířila do celé Evropy. V každé zemi se hrála trochu jinak, s jinými pravidly. Tak se dostala i do Ameriky – jinak ji hráli osadníci z Anglie, jinak z Německa či Holandska. Britové sem přinesli trávníkový bowling, ale němečtí usedlíci zavedli kuželky, starou hru, která se vyvíjela do podoby dnešního moderního desetikuželkového sportu.

V USA byla tato hra ve čtyřicátých letech 19. století zakázaná, byla považovaná za hazardní. Hráči obešli zákaz tím, že přidali jednu kuželku a tím vznikla nová hra - bowling.  Z důvodu nepořádku a zmatku v zákonitostech hry se vrcholoví bowlingoví hráči devatenáctého století usnesli, že je třeba ustanovit standardní soubor pravidel. V r.1895 založili Americký bowlingový kongres a v roce 1916 Ženský mezinárodní bowlingový kongres. Bowling se začal obrovsky rozvíjet. Napomohl k tomu i rozvoj bowlingové technologie. Začaly se vyrábět koule i z jiných materiálů než jen z tvrdého dřeva. První bowlingová koule podobná té dnešní byla vyrobena v roce 1905. Jiné materiály se začaly používat i na povrch drah. Byly vyvinuty a patentovány automatické stavěče kuželek.

S příchodem televize se bowling v Americe stal ještě populárnější. Diváci sledují profesionální bowlingovou ligu, ve které, podobně jako v hokeji, hrají nejlepší hráči z celého světa, Díky systému hry je velice napínavé sledovat, jak se mění skóre a hráči se střídají ve vedení doslova po každém hodu.

Z Ameriky se bowling začal rozšiřovat i do jiných zemí. Díky tomu se začala pořádat i oficiální mistrovství světa.

Podobně jako v Americe, kde se hraje profesionální liga, tak i v Evropě vznikla tzv. „Evropská tour“, které se účastní nejlepší hráči a hráčky z evropských zemí. Hodně z nich již hraje bowling na profesionální úrovni. Mezi nejlepší patří hráči ze severských zemí, ve kterých se bowling stává téměř národním sportem. Každý rok se hraje exhibiční utkání Amerika versus Evropa – Weber Cup. Dlouhá léta tým Ameriky vyhrával, ale v posledních utkáních již několikrát zvítězila Evropa.

Je jen škoda, že se ještě bowling nedostal na olympijské hry a to především z toho důvodu, že je ve světě mnohem populárnější a hraje ho mnohem víc lidí než třeba curling nebo moderní pětiboj. Dnes totiž navštíví bowling každý rok téměř tři sta milionů lidí ve více než devadesáti zemích světa. V USA je v současné době registrováno cca 8 000 bowlingových center s více jak 140 000 dráhami.