Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Nejlepší „obouručák samouk“ jasně dominoval Prosecké ProShop Desítce

« zpět na seznam

12.9.2023

Nejlepší „obouručák samouk“ jasně dominoval Prosecké ProShop Desítce

V neděli 10. září se odehrál letošní již devátý turnaj celoroční série Prosecké ProShop Desítky na herně Xbowlingu Prosek. Jedná se o jediný jednodenní turnaj kategorie A na této herně, klasicky hraný americkým způsobem se změnou sportovních mazacích modelů, když tentokráte jsme nakonec zvolili téhož typu mazání, jako tomu bylo v dopoledních hodinách při úvodním hracím dni nové sezóny 2023/2024 Extraligy ČBA a sice BANK 2 M4. Jak se při obou příležitostech ukázala, jednalo se o typ hratelný, a ne až tak náročný, a tak si spousta hráčů, byť na neznámém modelu, hru užila a dosáhla i zajímavých výkonů.

Turnaje se zúčastnilo i díky kolizi právě s Extraligou či jinými turnaji a odřeknutí několika stabilních účastníků 27 hráček a hráčů a všichni si na předem zvolných drahách v kvalifikaci odehráli pět her na témže páru. Nejlépe si hru užil a na součtu 1092 se zastavil Petr Horáček,čímž se stal Vítězem kvalifikace,a to i přesto, že jako jediný ze startovního pole měl nulový pomocný handicap, ostatních se týkal a všichni měli ten bonus, že díky statistickým potřebám byly zrušeny záporné a tím pádem každému součet připočítávaných bodů narostl o 4 další. Petr dosáhl i hrou 265 bodů nakonecNejvyššího výkonu celého večera a za oba tyto počinky byl poté odměněn.

Jako obvykle třináct nejlepších po úvodních hrách měla zjištěn přímý postup do finále, trojice z hráčů skončivších na pozici 14. až 21. pak šanci se tamtéž protáhnout ještě z jedné hry dodatkového Desperáta, kde už však jsou na dráhy nasazeni podle pořadí a hrají jak bez tréninku, tak pomoci handicapů. Nakonec těmi šťastnými byli Antonín Matějka, Daniel Hvězda a Albert Jarovský.

Než k výše zmíněnému došlo, losoval se již zavedený finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše je aktuálně na hodnotě 5860,- Kč, a tak výherce si mohl odnést dvoutřetinový podíl a to 3910,- Kč, avšak taženo bylo číslo 70 a tohoto výkonu autorem nikdo nebyl. Celá cifra se tak převádí opět na turnaj následný, jímž je v úterý 12. září na herně Xbowlingu Strašnice Strašnická Popo Devítka a kde díky předpokládané účasti by se suma měla zastavit někde kolem 6500,- Kč.

Proběhlo však i druhé losování coby překvapení, a to o poukaz na 1000,- kč na zboží ProShopu Jana Macka a zde se losovalo podle počtu účastníků a šťastnouobdarovanou byla po kvalifikaci osmá Kateřina Šponerová. Než se rozběhly závěrečné tři finálové hry od nuly na součet opět již i s handicapy, ceny útěchy si odnesli coby první nepostupujícíz kvalifikaceJakub Marek a z DesperátaDušan Kovařík.

I finále proběhlo v duchu kvalifikace, výkony byly na vysoké úrovni a byť se Petr Horáček dával do herní pohody celou úvodní hru díky dlouhé pauze, nakonec zahrál součet 630 bodů, což bohatě stačilo na celkové vítězství. Nadto hrací den završil průměrem 215, 25 bodů, což je úžasné nejen na poprvé hraném mazacím modelu. Stříbrnou pozici uhájila a současně se Nejlepší ženou stala místní fantomkaKrystyna Janočková přes svým soukmenovcem bronzovým Josefem Colonem. Až bramborová pozice připadla zde poprvé hrající Dagmar Prokopové, která doufejme nelitovala dlouhé cesty na turnaj a zejména poté k domovu. Do hodnocené osmičky nejlepším patří ještě Martin Palas, Jan Štulc, vítěz doplňkové kategorie P150 Lukáš Lacko a Anežka Lencová. Druhou hodnocenou kategorií je P165 a tu si doslova vyseděl finále se neúčastnivšíJakub Novák.

Všem děkujeme za účast a budeme se těšit na viděnou, když ne dříve při jiných turnajových či již ligových příležitostech znovu na turnaji tomto a sice říjnovém, konajícím se v neděli 8. 10. a kam je již obsazovačka otevřena i aktualizována.

Váš Xbowling team – bowling Duo Prosek